Jan 31, 2019

Svečiuose moterys verslininkės


2019 sausio 08d. Įstaigoje lankėsi Moterų verslininkių ir vadybininkių klubo (MVK)

narė Onutė Čirvinskienė ir klubo pirmininkė Birutė Kurtinaitienė.

Category: General
Posted by: administracija

Apsilankymo metu vykdė linksmus užsiėmimus su globotiniais, žaidė žaidimus.

Po to vaikams pristatė daugybę naujų knygų, kurias kartu su įvairiais saldumynais ir 2019m. kalendoriais padovanojo vaikams.

Esame dėkingi gerb. p. B.Kurtinaitienei ir O.Čirvinskienei už šį dosnų

bei linksmą vizitą.