Categories: General
      Date: Sau 31, 2019
     Title: Svečiuose moterys verslininkės

2019 sausio 08d. Įstaigoje lankėsi Moterų verslininkių ir vadybininkių klubo (MVK)

narė Onutė Čirvinskienė ir klubo pirmininkė Birutė Kurtinaitienė.Apsilankymo metu vykdė linksmus užsiėmimus su globotiniais, žaidė žaidimus.

Po to vaikams pristatė daugybę naujų knygų, kurias kartu su įvairiais saldumynais ir 2019m. kalendoriais padovanojo vaikams.

Esame dėkingi gerb. p. B.Kurtinaitienei ir O.Čirvinskienei už šį dosnų

bei linksmą vizitą.