• Ieškai ĮDOMIOS ir PRASMINGOS veiklos?
  • Tau SMAGU bendrauti su VAIKAIS?
  • Nori  DALINTIS SAVO ŽINIOMIS bei įgauti patirties ar RASTI MĖGSTAMĄ DARBĄ?
  • TIKI nuoširdaus dėmesio VAIKUI galia?
  • Gali skirti KELETĄ VALANDŲ savo brangaus laiko tėvų globos netekusiam vaikui?
  • NORI kartu su vaikais nemokamai PAMATYTI PASAULIO?
  • Nori DIDŽIUOTIS savo pilietiškumu?

Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai kviečia visus savanorius, kurie sutiktų padėti ir norėtų prisijungti prie įstaigos veiklos.

Susisiek su savanorystės veiklos įstaigoje koordinatore: socialine pedagoge Edita Vosyliene. Tai gali padaryti el. paštu editavo@gmail.com arba telefonu 8 680 751 72.