PROGRAMOS, PROJEKTAI:

¨      Globotinių rengimo savarankiškam gyvenimui programa 2012-2013 m.

¨      LONS QUEST gyvenimo įgūdžių udymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 2013 m.

¨      Socialinių įgūdžių ugdymas taikant dailės terapijos elementus 2013 m.

¨      Programa „S.A.U.“ (Sąmoningos asmenybės ugdymas) 2013 m.

¨      Religinio auklėjimo programa 2013 m.

¨      Savanorystės programa 2012-2013 m.

 

 

TAIP PAT VYKSTA:

¨      Prevencinių renginių organizavimas

¨      Religinių, kalendorinių švenčių organizavimas

¨      Valstybinių švenčių minėjimas

¨      Edukacinių, pramoginių ir kitų renginių organizavimas

¨      Išvykų, ekskursijų, kelionių, turistinių žygių organizavimas