Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai

Avikilų km., Liudvinavo sen., 69168, Marijampolės sav.

El. paštas: unikaimas@vtnm.lt

Tel./Faks.: (8 343) 92 932

Kiti rekvizitai:

Įstaigos kodas: 165809221

Vsi Marijampoles vaiko teviskes namai

A.s. banke Swedbank, AB Nr. LT567300010036526241

Ne PVM mokėtojai.

Darbuotojų kontaktai:

Pareigos

Vardas, pavardė

Tel nr., mob. tel. nr.

El. paštas

Direktorius

Vytautas Šulinskas

(8 343) 92932

(8 614) 42740

unikaimas@vtnm.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Inesa Komkaitė

(8 343) 92932

(8 615) 18257

unikaimas@vtnm.lt

Sekretorė

Rūta Kazlienė

(8 343) 92932

(8 616) 40049

unikaimas@vtnm.lt

Socialinė pedagogė

Odeta Šteinienė

(8 343) 54707

o.steiniene@vtnm.lt

Socialinė pedagogė

Inga Juškauskaitė

(8 343) 54707

(8 687) 15152

i. juskauskaite@vtnm.lt

Socialinė pedagogė

Gitana Vasiliauskienė

(8 343) 54707

(8 680) 17586

socpedagogaivtn@gmail.com

Socialinė pedagogė

Sandra Marcinkevičiūtė

(8 343) 54707

(8 687) 16205

socpedagogaivtn@gmail.com

Socialinio darbuotojo padėjėja atsakinga už sveikatos priežiūrą

Daiva Aleknavičienė

(8 343) 92932

(8 620) 29527

daivaalek@gmail.com

Buhalterė

Ingrida Rutkauskaitė

(8 343) 92932

(8 670) 94496

unikaimas@vtnm.lt