Marijampolės savivaldybėje, Avikilų kaime, įkurti „Marijampolės vaiko tėviškės namai“ dar prieš dvidešimt metų tebuvo beprotiška idėja, kilusi monsinjorui Vytautui Kazlauskui.

Tąkart daugeliui kunigo pamąstymai apie namus, kuriuose palikti vaikai augtų kartu su savo mamomis, broliais ir seserimis, matyt, pasirodė šiek tiek juokingi ir neįgyvendinami.

Kaip apie save sakė pats monsinjoras Vytautas Kazlauskas: „Kai kam atrodė, kad tai seno kunigo pamišėliškos kalbos“. Vis dėlto, jei dabar, po dvidešimties metų, visi skeptikai atgręžtų atgal, pamatytų, – mažo žmogaus didelė idėja, nuėjusi ilgą ir sudėtingą kelią, virto užuovėja ir namais 105-iems vaikams.

Grįžęs iš Italijos, kur daugelį metų dirbo lietuviškų Vatikano radijo laidų vedėju, monsinjoras su seserimi padovanojo būsimiems „Marijampolės vaiko tėviškės namams“ Avikiluose esančią savo tėvų žemę bei senąją šeimos sodybą. Siekdamas įkurti tėvų globos netekusiems vaikams namus, kunigas kreipėsi pagalbos į žmones gyvenančius užsienyje ir Lietuvoje. Į jo kreipimąsį tąkart atsiliepė Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugija, Lietuvos dukros Jungtinėse Amerikos valstijose, lietuvių Caritas Austrijoje, daug kitų organizacijų bei šeimų.

Praėjus dvejiems metams, 1992 m., Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis jau vyko į Avikilus pašventinti pirmųjų trijų namų pamatų.

 

Pirmųjų Marijampolės vaiko tėviškės namų pamatų pašventinimo iškilmės

 

1997 m. birželio 21 d. toje vietoje, kur kadaise plytėjo tušti laukai ir vieniša monsinjoro V. Kazlausko šeimos sodyba, šurmuliavo susirinkusi minia. Kaip tik tą dieną Avikiluose vyko „Marijampolės vaiko tėviškės namų“ atidarymo iškilmės, po atviru dangumi buvo laikomos šv. Mišios.  Šia proga, pasidžiaugti kaimelio atidarymu atvyko tuometinis Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas, susirinko rėmėjai, visomis išgalėmis padėję įgyvendinti šią idėją: iš Italijos atvyko pagrindinis rėmėjas „Nico“ prekybos bendrovės prezidentas Domenico Passuello su žmona, daugiau nei šimtas šios iniciatyvos rėmėjų iš Italijos, taip pat Amerikos, Kanados, Vokietijos, Austrijos, Lenkijos.

Marijampolės vaiko tėviškės namų atidarymo iškilmės