VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai misija – globoti, katalikiškai auklėti našlaičius bei tėvų globos netekusius vaikus bei parengti juos tolimesniam gyvenimui.

 

Siekdama šio tikslo įstaiga: