Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai kviečia visus savanorius, kurie sutiktų padėti ir norėtų prisijungti prie įstaigos veiklos.

Susisiek su savanorystės veiklos įstaigoje koordinatore: socialine pedagoge Edita Vosyliene. Tai gali padaryti el. paštu editavo@gmail.com arba telefonu 8 680 751 72.