Š.m. gruodžio 12 - 17 dienomis
Marijampolės vaiko tėviškės namuose vyko
Atvirų durų savaitė

Š. m. gruodžio 12 – 17 dienomis Viešojoje įstaigoje Marijampolės vaiko tėviškės namai vyko „Atvirų durų savaitė“. Visi buvo kviečiami aplankyti įstaigą, susipažinti su bendruomene ir jos veikla.

Įstaigoje lankėsi daug svečių, tarp kurių buvo ir svečiai iš Lenkijos. Seinų lietuvių „Žiburio“ gimnazijos mokiniai atvyko ne tuščiomis. Savo krašte suorganizavę paramos akciją, surinko įvairių dovanėlių, kurias atvežė ir išdalino Marijampolės vaiko tėviškės namų vaikams.

Seinų lietuvių "Žiburio" gimnazijos mokiniai.

Gruodžio 14 d., trečiadienį,  į Marijampolės vaiko tėviškės namus pradėjo gužėti svečiai, atstovaujantys įvairioms įstaigoms ir organizacijoms. Galėjome išvysti Vilkaviškio vyskupijos, Marijampolės savivaldybės, Liudvinavo ir Būdviečio seniūnijų, Marijampolės kolegijos, įvairių mokyklų, vaikų globos namų, Kalėjimų departamento atstovus, taip pat pirmuosius įstaigos darbuotojus, architektus bei daugelį kitų.

Įstaigoje svečius sutiko direktorius. Lydimi Marijampolės kolegijos studentų – savanorių, jie galėjo aplankyti šeimynas, grožėtis įstaigoje veikiančių būrelių parodėlėmis, dalyvauti jų veikloje.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos salėje vyko „Atvirų durų dienos“ aptarimas. Įžanginį žodį tarė įstaigos steigėjo - Vilkaviškio vyskupijos atstovas  kun. kan. Donatas Jasulaitis. Direktorius Vytautas Šulinskas ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam pedagoginiam darbui Ona Misiukevičienė pristatė 2011 m. Marijampolės vaiko tėviškės namų veiklą. Gerų žodžių apie įstaigą bei jos vadovą negailėjo įvairių organizacijų atstovai: Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė, Kalėjimų departamento Marijampolės Pataisos namų atstovai ir Marijampolės savivaldybės kontrolierius Juozas Vaičiulis. Kalbėjusieji teigiamai vertino Marijampolės vaiko tėviškės namų veiklos raidą.

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje.

Aktualiausia šių laikų problema - neigiamas visuomenės požiūris į globos namus. Aptarimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta šiai temai. Suprantama, per vieną savaitę aptarti, padaryti išvadų ir išspręsti tokios problemos neįmanoma. Todėl Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai yra pasirengę skirti daugiau dėmesio ir pastangų šios problemos sprendimo strategijai kurti ateinančiais metais.

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas
p.sulinskas@vtnm.lt
Komentuoti galite mūsų Facebook tinklalapyje