Kalėdiniu laikotarpiu Marijampolės vaiko tėviškės namų vaikai prisidėjo prie gerumo misijos vykdymo. (12.30)

Kalėdinis laikotarpis Marijampolės vaiko tėviškės namuose įprastai įtemptas: karnavalai, šventės, vaidinimai mokyklose ir įstaigoje. Mamos ir tetos auklėtojos (taip VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namuose vadinami socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai) „apsikrovę“ darbais. Juk ne vieną vaiką reikia aprengti ir paruošti vaidinimui. Ne viename renginyje sudalyvauti. Ne vieną dovaną pas Kalėdų senelį „užsakyti“.

Šimtas ir du - toks šiuo metu yra globojamų vaikų skaičius Marijampolės vaiko tėviškės namuose. Kalėdų senelis į šiuos namus užsuka tik nuolatinių rėmėjų aukų dėka (norintys prisidėti informaciją gali rasti čia).

Tačiau kiekvienais metais mūsų vaikai ne tik laukia Kalėdinių dovanų, bet ir patys mielai jas gamina, dovanoja ir stengiasi pradžiuginti aplinkinius.

Šiais, 2011 m., vaikai aplankė senelių globos namus. Gerų darbų idėjoms visada pritaria įstaigos administracija ir padeda jas įgyvendinti. „Dalinkime gėrį Jėzaus gimimo laukime“ - taip buvo pavadintas projektas.

Jaunųjų svečių sulaukė Kalvarijos globos ir užimtumo centro, Didvyžių pensionato, Marijampolės socialinės pagalbos centro Kartų namų ir VšĮ Švč. Marijos globos namų rezidentai.

Senelių lankymui vaikai ruošėsi kelias dienas. Su mamų ir tetų auklėtojų pagalba, kepė „kūčiukus“, tortus, įvairių skonių ir dydžių pyragus, iš makaronų gamino unikalius angeliukus, kitas dovanas. Atvirukus, į kuriuos rašė Kalėdinius sveikinimus, taip pat piešė patys vaikai. Seneliams pradžiuginti ruošė vaidinimus, mokėsi eiles, pasakas, giedojo giesmes.

Susiruošę, išvažiavo. Sveikino, dovanojo, vaidino, giedojo, deklamavo, žaidė, minė mįsles, linksminosi ir kitus linksmino. Sulaukė ir senelių atsako. Jie aprodė savo rezidencijas, prie bendro šventinio stalo pasakojo pasakas, deklamavo vaikams, dalinosi prisiminimais. Seneliai liko labai patenkinti jaunųjų kraštiečių apsilankymu. O mažieji, jautėsi atlikę žygdarbį.

Sakoma, jog senoliai yra mūsų gyvenimo pamatas ir tikrieji vertybių gynėjai bei puoselėtojai, o vaikai – mūsų ateitis. Gera, kai šios sentencijos susijungia.

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas
p.sulinskas@vtnm.lt