Duris atvėrė Dailės terapija

Jau nuo gruodžio vidurio naujose patalpose šurmuliuoja vaikai, savo emocijas, įspūdžius ir viltis stengdamiesi atskleisti popieriuje ar minkydami modeliną. Piešimas – viena seniausių saviraiškos formų, leidžiančių atskleisti pasąmoninius procesus, padedančių atsipalaiduoti. Dailės terapija – tai laikas sau, pagalba suprantant save ir aplinkinį pasaulį. Įstaigoje suformuotos trys skirtingo amžiaus vaikų grupės. Susirenkame po vėlyvų pietų, po pamokų ruošos. Užsiėmimai trunka pusantros valandos. Kiekvienas susitikimas – unikalus, paremtas bendravimu, susitarimais, kūrybiškumu, laisvumu, žaidimu.

 

Socialinė pedagogė Edita Vosylienė

Keliaujančios Kalėdų knygos

Jau penktą kartą Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ ir šiais metais kviečia dovanoti naujų vaikų ir jaunimo knygų šalies bibliotekų skaitytojams. Gruodžio 2 d. Draugystės bibliotekoje apsilankė „Knygų Kalėdų“ savanoriais vadinami mūsų globotiniai, atvykę į renginį „Keliaujančios Kalėdų knygos“. Vaikai dalyvavo Draugystės bibliotekos darbuotojų surengtoje viktorinoje, kurią sudarė klausimai apie knygas, personažus, rašytojus, kalėdines tradicijas. Plačiau skaitykite http://seimai.marvb.lt/lt//naujienos/keliaujancios-kaledu-knygos123

 

 

Pirmosios Kalėdinės dovanos iš Norvegijos

Š.m. gruodžio mėn. 11 dieną, šiek tiek po pietų, ką tik iš mokyklos grįžusius vaikus nudžiugino jau trečius metus iš eilės Kalėdų džiaugsmą ir dovanas dalinantys geradariai iš Norvegijos Susigiminiavusios Lešos (Lesja) savivaldybės.  Lešos savivaldybės bendruomenė jau keletą metų prieš Kalėdų šventes rengia gražią kalėdinio gerumo akciją, kurios metu ruošia dovanas Marijampolės savivaldybės vaikams ir nepasiturinčiai gyvenančioms šeimoms. Prie šios akcijos džiugiai prisideda Lešos darželių ir mokyklų vaikai, kurie ruošia dovanėles bendraamžiams bei  bendruomenės nariai, remiantys lėšomis šios kalėdinės iniciatyvos organizavimą mūsų savivaldybėje.

Lešos administracijos darbuotojai, kartu su Marijampolės savivaldybės Sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Neringa Tumeliene, išsakė sveikinimus ir gražiausius linkėjimus ne tik susirinkimų salėje atskubėjusiems vaikams, bet ir visai globos namų bendruomenei, pačiai įstaigai. Ypatingas susidomėjimas buvo skirtas atvežtoms, pačių norvegų vaikų paruoštoms dovanėlėms visiems įstaigoje gyvenantiems globotiniams. Šie savo iniciatyva pasižadėjo padėkoti ir atrašyti siuntėjams, jei tik dovanėlėje ras adresą.

9 namelio šeimynos globotiniai pakvietė svečius apsilankyti jų kambariuose, patyrinėti pareigas namų ruošoje, apžiūrėti nuotraukas, pasidalinti prisiminimais apie šeimynos įkūrėjus, rėmėjus ir išvykas. Svečius nudžiuginio globotinių gyvenimo sąlygos. Taip pat buvo pasidalinta planais tokio tipo šeimyninius globos namus įrengti ir Norvegijoje.


Atsisveikinant pasidžiaugėme besiplėtojančia bičiulyste ir artėjančių švenčių gerumo dvasia.

Dėkojame svečiams už dovanas.

MAŽOSIOS VELYKĖLĖS

Pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas Atvelykiu.  Tai šventė vaikams ir jaunimui, kuomet šeimininkės iš naujo virdavo kiaušinius, juos dažydavo ir  visiems  dalindavo.

Puoselėdami lietuviškas tradicijas, š.m. balandžio mėn. 10 d. globos namų vaikai ir darbuotojai sugužėjo švęsti Atvelykio, Mažųjų Velykėlių šventės. Renginyje netrūko ryškių spalvų, linksmų užduočių, šilumos bei geros nuotaikos. Buvo kalbama apie Atvelykio tradicijas, surengtos margučių ridenimo varžybos, žaidimai. Velykėlių šventę praskaidrino gerų darbų "Kalvio", margučių ridenimo "Meistro" rinkimai, taip pat apdovanojimai už gražiausiai numargintą margutį ir prizai daugiausia komplimentų surinkusiai globos namų šeimynai.

AKCIJA "VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2015 “

Kovo mėn. 23-29 d. Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namų bendruomenė įsitraukė į akciją „Veiksmo savaitė be patyčių 2015 “. Penkias dienas vaikai ir darbuotojai aktyviai domėjosi, diskutavo, analizavo elektroninių patyčių problemas.

Pirmas tris dienas šeimynose buvo parengtos įvairios vaizdinės priemonės elektroninių patyčių tematika.

Ketvirtą dieną administracijos salėje globotiniai žiūrėjo filmus, kurių metu buvo pateiktos rekomendacijos, kaip saugiai elgtis virtualioje aplinkoje, socialiniuose tinklapiuose. Vaikams išdalinti lankstinukai, pateikta informacija apie elektroninės patyčių pasekmes, aptarta, kaip elgtis su jomis susidūrus.

Paskutinę, penktą dieną šeimynos pristatė savo paruoštas vaizdines priemones,  visi kartu apibendrino sukauptas žinias, įgytas akcijos  „Veiksmo savaitė be patyčių 2015“ metu.


 

Kryžiaus kelias globos namuose


Š.m. kovo mėn. 20 d. pirmą kartą Viešojoje įstaigoje Marijampolės vaiko tėviškės namai buvo organizuojamas Kryžiaus kelias. Kryžiaus kelią sudarė 14 stacijų, kurios simbolizavo Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo bei palaidojimo.

Į Jėzaus Kristaus kančios kelio ėjimą, kurį vedė šv. Šeimos vienuolijos sesuo Juozapa su savo ugdoma jaunimo grupe, įsitraukė visa globos namų bendruomenė. Apmąstant Jėzaus kančią buvo kalbamos maldos ir giedamos giesmės.