PLANAVIMO, ĮSIVERTINIMO SISTEMA

Įstaigoje vyksta nuolatinis darbo planavimas. Savo veiklą planuoja personalas (tetos-auklėtojos, specialistai, būrelių vadovai), tiesiogiai dirbantis su vaikais. Įstaigos veikla planuojama:

  • metams – kiekvienais metais yra rengiama VšĮ Marijapolės vaiko tėviškės namų veiklos programa, specialistai, būrelių vadovai, šeimynų tetos rengia savo veiklos planus;
  • mėnesiui – rengiamas veiklos planas kiekvienam mėnesiui.

Planuojamos finansinės išlaidos, kita įstaigos veikla.

3k./m. (birželio, rugsėjo, sausio mėn.) vyksta darbuotojų įsivertinimo procesas. Šeimynų mamos, tetos, įstaigos specialistai rengia savo veiklos įsivertinimus (už sausio-gegužės mėn., birželio-rugpjūčio mėn., rugsėjo-gruodžio mėn.), kuriuose aprašo savo veiklą, įsivertina patys kas geriausiai pavyko, ką ir kaip planuoja tobulinti. Tuomet vyksta pokalbis su direktoriumi bei direktoriaus pavaduotoja socialiniam pedagoginiam darbui. Pokalbio metu aptariama darbuotojo veikla, išsakomi pastebėjimai, kas geriausiai pavyko, ką ir kaip reikėtų tobulinti savo darbe.