Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai yra pelno nesiekianti  Nevyriausybinė organizacija, besirūpinanti našlaičių ir beglobių vaikų globa bei kurianti našlaičių globos ir ugdymo sistemą pagal natūralios šeimos modelį. Marijampolės vaiko tėviškės namai veikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Respublikoje galiojančiais teisės aktais, steigėjų sprendimais. Įstaiga įsteigta 1997 m. lapkričio 3 d. labdaros ir paramos fondo „Vaiko tėviškės namai“ nutarimu. Nuo 2003 m. lapkričio 30 d. labdaros ir paramos fondo „Vaiko tėviškės namai“ visuotiniu narių susirinkimo nutarimu, įstaigos steigėjo funkcijos perduotos Vilkaviškio vyskupijos Kurijai.

Kaip gyvena vaikai?

Čia, šalia kelio į Kalvariją, stovinčiuose 11-oje Marijampolės vaiko tėviškės namai namelių nuolat gyvena 95-105 vaikai.

Jaukiuose nameliuose vaikai gyvena šeimynomis, dažniausiai po 8-9 vaikus. Globos namuose gyvenantiems vaikams sukurta namų aplinka, kurioje kiekvienas vaikas jaučiasi reikalingas, mylimas, saugus šeimos narys, todėl gali išaugti visavertis asmuo. Kiekviename namelyje gyvena socialinė darbuotoja, kurią mažieji švelniai vadina „mama“.

Šeimynų vaikai lanko mokyklas Marijampolėje ir Liudvinave. Į jas vyksta mokykliniais autobusais arba viešuoju transportu. Artima šeimai aplinka suteikia vaikams stabilumo, saugumo, padeda pasirengti savarankiškam gyvenimui.