Džiaugiamės dalyvaudami „AC Patria“ veikloje

Š.m. gegužės mėn. Marijampolės vaiko tėviškės namų globotiniai dalyvavo VšĮ „AC Patria“ organizuotuose susitikimuose, kurių tikslas – suteikti pagalbą asmeniui, palikusiam ar paliekančiam globos namus, paruošti jį savarankiškas gyvenimui, padėti susirasti mokymosi įstaigą, darbą, būstą. Taip pat buvome pakviesti prisijungti prie jų organizuotų susitikimų, kurių metu jaunuoliai turėjo galimybę susipažinti ir pabendrauti su kitais globos namuose gyvevančiais jaunuoliais.

Marijampolės VTN globotiniai buvo pakviesti dalyvauti „Galimybių stovykloje“, kuri vyko 2014m. gegužės 22-25d. Rumšiškių Liaudies ir buities muziejuje. Stovyklos metu vaikai buvo supažindinti su įvairiais amatais (duonos, meduolių kepimu, žalvario gaminiais ir gaminimu, medžio drožiniais ir jų gaminimu). Stovykloje buvo organizuojamos įvairios veiklos: namų ruošos užsiėmimai, pusryčių bei vakarienės gaminimas, sporto rungtys, naktiniai patyriminiai žygiai ir kt.

Mantas Mickus, Gintarė Gvazdinskaitė, Irma Daukšytė, Vaidas Šikšnius džiaugėsi, jog buvo sudarytos sąlygos išvykti ir dalyvauti „AC Patria“ organizuotoje stovykloje. Tikimės su šia organizacija bendrauti ir bendradarbiauti ateityje.


Socialinė darbuotoja Lina Pilypienė