KOMANDINĖ VEIKLA:

¨                  Socialinių reikalų taryba

¨                  Vaiko gerovės komisija

¨                  Administracinė taryba

¨                  Tetų-auklėtojų taryba

¨                  Individualaus socialinės globos plano (ISGP) sudarymo komisija

Vyksta:

¨                  Bendruomenės susirinkimai

¨                  Susirinkimai šeimynose