Įgyvendintas Projektas "Marijampolės vaiko tėviškės namų renovacija" pagerino Marijampolės vaiko tėviškės namuose gyvenančių vaikų buities sąlygas


Marijampolės vaiko tėviškės namuose dirbantis kolektyvas rūpinasi čia augančių globotinių gyvenimo sąlygomis. Vienas iš pagrindinių įstaigos tikslų – sukurti buitį ir aplinką, kurioje vaikai jaustųsi tarsi gyvendami šeimoje, jaukiuose namuose. Šis tikslas prieš keletą metų paskatino Viešosios įstaigos Marijampolės vaiko tėviškės namai kolektyvą inicijuoti Projektą, kurio įgyvendinimo metu buvo atlikta jau beveik prieš dvidešimtmetį statytų namelių rekonstrukcija.

Ne paslaptis, kad bėgant laikui, anuomet statytų namelių būklė prastėjo, o lėšų jų remontui vis stigdavo. Galimybė pataisyti padėtį atsirado tuomet, kai Lietuvai buvo skirta Norvegijos finansinio mechanizmo parama.

Siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje, Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė sukūrė Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinį mechanizmą ir Norvegijos finansinį mechanizmą. Viena iš finansuotinų sričių – parama vaikams.

Taigi, 2009 m. rugpjūčio  4 d. tarp Lietuvos finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros (įgyvendinančioji institucija) ir Viešosios įstaigos Marijampolės vaiko tėviškės namai  (paramos gavėjo) buvo pasirašyta Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutartis. Joje buvo numatyta Projekto įgyvendinimui skirti  2 824 652,81 Lt.

85 proc. šios sumos sudarė Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos, 15 proc. buvo skiriama iš valstybės biudžeto, specialiosios EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programos.


Projekto tikslai

Bendrasis projekto tikslas padidinti vaikų globos namuose gyvenančių vaikų sėkmingą integraciją į visuomenę.

Inicijuojamas projektas „Marijampolės vaiko tėviškės namų renovacijos“ turi tiesioginės įtakos pačių auklėtinių savijautai, sveikatai ir saugumui. Pirmiausia, sumažėjo įstaigos globotinių sergamumas peršalimo, kvėpavimo takų ligomis, alergijomis. Tokių ligų dažnumą iki šiol didžiąja dalimi lėmė šaltuoju metų laiku nameliuose itin žemai nukrintanti kambario temperatūra. Tai sąlygojo prasta gyvenamųjų namelių būklė – neapšiltintos sienos bei stogas, seni langai ir durys.

Dėl šių priežasčių daugiau sąnaudų kiekvienu šaltuoju periodu reikalaudavo šildymas.


Projektas sėkmingai įgyvendintas ir renovacijos darbai baigti 2010 m. pavasarį.