VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai misija – globoti, katalikiškai auklėti našlaičius bei tėvų globos netekusius vaikus bei parengti juos tolimesniam gyvenimui.

 

Siekdama šio tikslo įstaiga:

  • Priima našlaičius ir beglobius vaikus įkurdindama juos šeimynose ir rūpindamasi jų dvasine bei fizine gerove;
  • Visiems globotiniams užtikrina humanistinį, tautinį ir katalikišką auklėjimą, siekdama atskleisti jų kūrybines galias, ugdyti sąmoningą asmenybę ir Lietuvos pilietį;
  • Rūpinasi šeimynų motinų-globėjų (socialinių darbuotojų), tetų auklėtojų (socialinių darbuotojų padėjėjų) ir kitų darbuotojų atitinkamu parengimu;
  • Palaiko glaudžius ryšius ir bendradarbiauja su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.