Vaikai tarptautiniame projekte

Jau antrus metus iš eilės  Marijampolės vaiko tėviškės namai bendradarbiauja su Lenkų- Vokiečių pelno nesiekiančia asociacija „Conduco E.v“, kuri vykdo tarptautinius projektus socialinėje srityje, įtraukiant socialinės atskirties bei specialiųjų poreikių asmenis, jaunimą. Pernai  5 globotinės dalyvavo Vokietijoje vykusiame tarptautiniame projekte „Kochtopf der Kulturen“

2012 metais, spalio 29 – lapkričio 4 dienomis, šeši Marijampolės vaiko tėviškės namų globotiniai ir lydintis asmuo dalyvavo Saksonijos Šveicarijoje, Zebnico mieste vykusiame tarptautiname trijų šalių (Lenkijos, Vokietijos, Lietuvos) projekte „Typisch Mann - typisch Frau“.


Aštuoniolika jaunų žmonių atskleidė tipinės moters bei tipinio vyro paveikslus, stereotipus savo šalies kultūroje. Lenkų  foto menininkė Marija “fotoworkshop’uose” mokė iš nuotraukos skaityti kūno kalbą, emocijas, įžvelgti jausminius dalykus, daikto savybes, grožį, etiką, estetiką bei visa tai perteikti kuriant savo fotografijas. Sukurti tipiško vyro bei moters steriotipiniai paveiksliai pasaulyje buvo atskleisti demonstruojant įvairias reklamas. Po svarbios lyčių tipiškumo sklaidos pamokėlių jaunuoliai gavo uždavinį - sukurti antireklamą. Jaunuolių kūrybinių darbų ekspozicija buvo viešai pristatyta kultūros dienų lankytojams Drezdeno mieste.

Be "fotoworkshop’ų" visų šalių jaunuoliai turėjo galimybę išvysti kalnuotą Saksonijos Šveicariškąjį gamtovaizdį, pažinti Zebnico miestelio žmones, jų kultūrą. Aplankyti pasaulinio lygio kultūros miestą Drezdeną, kuris buvo Saksonijos karalių rezidencija. Bei praplėsti savo pačių horizontus, užmezgant platesnius draugystės ryšius.

Socialinė pedagogė Inga Juškauskaitė

Vaikų nuotr.

Dovanoti kilimėliai - jaukesnei vaikų aplinkai

Marijampolės moterų verslininkių ir  vadybininkių klubas yra iš tų organizacijų, kurios nuolat domisi Marijampolės vaiko tėviškės namais ir jų globotiniais. Su klubo pirmininke p. Birute Kurtinaitiene nuolat palaikome šiltus santykius. Ji domisi ko mūsų vaikams trūksta, kai gali, visuomet padeda.

Paskutiniojo p. Birutės vizito metu apsvarstėme ir išsiaiškinome, jog šiuo metu, artėjant žiemai, reikalingiausi daiktai yra šilti kilimėliai prie vaikų lovų. Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkių klubas pranešė, jog gali padėti.  Jau visai netrukus sulaukėme jų skambučio ir vizito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Į Marijampolės vaiko tėviškės namus atvyko klubo pirmininkė su klubo narėmis Vilija Sendžikiene ir Aušra Jasiukevičiene.  Jos atvyko ir atvežė šiltų kilimėlių, kuriuos padalinome šeimynoms.

Visų globotinių vardu dėkojame Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkių klubui bei jo pirmininkei p. Birutei Kurtinaitienei už nuostabią iniciatyvą ir organizuotumą, rūpinantis mūsų mažiausiais.

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas

Lenkijos lietuviai nepamiršta Lietuvos vaikų

Šiemet, kaip ir kasmet, Lenkijos lietuvių Vidugirių ir Navinykų mokyklų bendruomenės kasmetinės, jau gražia tradicija tapusios, akcijos metu, rinko ir aukojo negendančius maisto produktus, daržoves bei drabužius Viešosios įstaigos Marijampolės vaiko tėviškės namų globotiniams.


 

Tokia parama yra itin svarbi kiekvienam Marijampolės vaiko tėviškės namuose gyvenančiam vaikui. Punsko valsčiuje gyvenantys ir besimokantys Lenkijos lietuviai patys atvyksta į Lietuvą ir atveža surinktas gėrybes.

Dėkojame visiems, o ypač akcijos iniciatoriams: p. Anastazijai Sidarienei ir p. Irenai Nevulienei už nuostabią idėją ir geras širdis.

 

 

 

 


Marijampolės vaiko tėviškės namus aplankė p. Tullio Chiminazzo

Š. m. Balandžio 17 d. Marijampolės vaiko tėviškės namuose lankėsi svečias iš Italijos p. Tullio Chiminazzo– Marijampolės miesto garbės pilietis, ekonomistas, ekspertas, juristas,  „1% projekto” projekto, kurio lėšomis buvo finansuojama Marijampolės vaiko tėviškės namų statyba, kūrėjas, pasaulinio „Etikos ir ekonomikos“ mokyklų judėjimo įkūrėjas, rašytojas (yra parašęs 8 knygas apie globalizaciją, solidarumą, žmogaus vaidmenį įmonėje, etiką ir ekonomiką).


Svečias Marijampolės vaiko tėviškės namuose svečiavosi trumpai, bet liko patenkintas įstaigos veikla, raida bei džiaugėsi, kad yra tęsiamas darbas, kurį pradėjo mons. Kun. Vytautas Kazlauskas.

Ištrauka iš p. Tullio Chiminazzo įrašo Marijampolės vaiko tėviškės namų svečių knygoje:

„...vaikai, direktoriau, mamos, darbuotojai, bendradarbiai, dėkoju Jums už tai, kad tęsiate monsinjoro Kazlausko – dvasininko ir mokytojo pradėtąjį darbą.

Šioje vietoje galiu suprasti tai, ką reiškia „solidarumas“, kaip aiškiai nurodė Palaimintasis Jonas Paulius II.

Taip pat kaip ir Įmonių kaimelyje Madagaskare, etikos ir ekonomikos paminklas pasaulyje statomas ir Jūsų dėka.

Ačiū labai. Tullio Chiminazzo“

Iš Italų kalbos vertė I. Kluonuvienė

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas
p.sulinskas@vtnm.lt


Marijampolės vaiko tėviškės namus aplankė Hilfskomitee Litauen - Weissrussland organizacijos nariai

Š.m. balandžio 16 dieną, sekmadienį, Marijampolės vaiko tėviškės namai sulaukė netikėtų svečių iš Vokietijos - Hilfskomitee Litauen - Weissrussland organizacijos.


Grupelė ministrantų, vadovaujama kun. Joachim Decker iš Diuseldorfo šv. Gertrūdos parapijos Marijampolės vaiko tėviškės namuose viešėjo pirmąjį kartą. Organizacija teikia pagalbą Lietuvos ir Baltarusijos vaikų globos namams. Jų internetinio tinklalapio adresas - www.hilfe-lw.de.

Svečiai susipažino su įstaiga, jos veikla, bendravo su vaikais. Jiems atvežė dovanų, kurias vizito metu padalino lankytų šeimynų vaikams. Vaikams, kurių šeimynų vokiečiai aplankyti per savo trumpą vizitą nesuspėjo, dovanos buvo išdalintos sekančią dieną, juos sukvietus į įstaigos susirinkimų "Verenos" salę.

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas
p.sulinskas@vtnm.lt
Šventų Velykų belaukiant...
Pavasario atostogų (Didžiosios) savaitės apžvalga (04-02 - 04-08).

Pirmadienis – išvyka į "Europos parką".

Pirmadienį vaikai turėjo galimybę aplankyti muziejų po atviru dangumi „Europos parką“ .


Vaikai Europos parke. O. Šteinienės nuotr.

Europos parkas - parkas Joneikiškių kaime, truputį šiauriau Vilniaus miesto savivaldybės šiaurinės ribos, dešiniajame Neries krante, netoli Europos centro 1991 m. Gintaro Karoso įkurtas muziejus po atviru dangumi, užimantis 55 ha plotą. Išsidėstęs 19 km į šiaurę nuo Vilniaus miesto centro, netoliese prateka Žalesa.

Parke eksponuojamos virš 100 skulptūrų, kurių autoriai – menininkai iš 32 valstybių (ne tik Europos).

Trečiadienis – Gavėnios popietė.


Gavėnios popietės  „Šv. Velykų belaukiant“  metu šv. Šeimynos kongregacijos sesuo Daiva vaikams atskleidė Jėzaus kančios iki Prisikėlimo slėpinį. Vaikai rolėmis skaitė Kristaus kančios istoriją pagal Morkų, giedojo giesmes.

Ketvirtadienis – Dalyvavimas Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje, Šv. Mišiose - aliejų šventinimo apeigose.

Didžiojo ketvirtadienio pamaldos buvo išskirtinai iškilmingos. Vidudienį Krizmos – aliejų šventinimo – Mišioms vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, dalyvavo virš 100 vyskupijos kunigų, vienuolijų atstovų. Dalintis Didžiojo ketvirtadienio šventimu ir bendryste buvo pakviesti vyskupijos parapijų ministrantai – šv. Mišių patarnautojai, taip pat daug vaikų iš Marijampolės vaiko tėviškės namų.

Penktadienis – išvyka į VšĮ Zooparką, Kalvarijos sav. , kur pradinių klasių moksleiviai pamatė įvairius gyvūnus, sužinojo jų kilmės istorijas. Daugumą ten esančių gyvūnų jie matė pirmą kartą.


Akcija „Gražesnė mūsų krašto seniūnija“.

Šios akcijos metu visi Viešosios įstaigos Marijampolės vaiko tėviškės namai globotiniai surinko šiukšles iš pakelės nuo Marijampolės vaiko tėviškės namų iki Liudvinavo miestelio. Šiukšles vėliau išrūšiavo ir patalpino į tam skirtus konteinerius.


Sekmadienis, šv. Velykos  – visi dalyvavo Kristaus prisikėlimo iškilmėse Skardupių Švč. Mergelės Marijos, krikščionių pagalbos bažnyčioje, vėliau  Šv. Velykas šventė savose šeimynose.

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas
p.sulinskas@vtnm.lt
Pasaulinę Žemės dieną - sutvarkyta aplinka.

Kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena. Tądien Marijampolės vaiko tėviškės namų vaikai ir darbuotojai  surinko šiukšles iš pakelių ir taip prisidėjo prie Pasaulinės žemės dienos minėjimo.

Raudonai pažymėta Marijampolės vaiko tėviškės namų sutvarkyta teritorija.
Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas
p.sulinskas@vtnm.lt

 


A. Mitrulevičius:  „Norint tapti LR Seimo nariu reikia gerai mokytis ir daug dirbti".

2011 metų gruodžio mėnesį Marijampolės vaiko tėviškės namuose viešėjęs Seimo narys Albinas Mitrulevičius su patarėju Karoliu Podolskiu domėjosi globos namų veikla. Džiugu, jog svečiai teigiamai įvertino įstaigoje vyksiančius pokyčius. Tuo metu vaikai gavo kvietimą atvykti į Lietuvos Respublikos Seimą.

Š. m. kovo 14d. rytą iš Avikilų k. pajudėjo mikroautobusas su 10-ies smalsių vaikų grupele sostinės link. Seimą pasiekėme laiku. Vaikus pasitiko Albino Mitrulevičiaus patarėjas, daug kadencijų Seime dirbantis Seimo narys Petras Papovas. Jis mus lydėjo visą ekskursijos laiką. Tądien Plenariniai posėdžiai nevyko, todėl daug Seimo narių pamatyti neteko. Apžiūrėję Seimo posėdžių ir susitikimų sales susitikome su Seimo nariu A. Mitrulevičiumi, kuris pradžiugino vaikus, pakviesdamas juos papietauti Seimo kavinėje. Seimo narys visus ekskursantus pavaišino pietumis ir desertu.

Vaikai su LR Seimo nariu A. Mitrulevičiumi. P. Šulinsko nuotr.

-„Papasakosiu draugams, kad valgiau su Seimo nariais“ – kupinas susižavėjimo sušnabždėjo Mantas.

Po skanių ir sočių pietų pakilome į 7-ąjį Seimo rūmų aukštą. Pažvelgėme pro Seimo nario kabineto langą, o ten – viena judriausių Vilniaus gatvių ir nuostabi Vilniaus panorama. Čia p. Albinas nuoširdžiai ir paprastai bendravo su vaikais: papasakojo apie save, savo darbą vardan Lietuvos, Seimo darbą, ir atsakė į visus vaikams rūpimus klausimus. Į klausimą: „Ką daryti, kad taptum Seimo nariu?“ atsakė, jog „Reikia gerai mokytis ir labai daug dirbti“. Seimo nariui bei jo patarėjui vaikai įteikė rankų darbo molinius drugelius, kurie simbolizuoja tai, kas žmogaus gyvenime yra geriausia, o pamatyti drugelį – laimę nešantis ženklas.


Paviešėję LR Seimo rūmuose dar užsukome į Vilniaus Arkikatedros požemius. Apžiūrėjome ten įrengtą ekspoziciją, susipažinome su Arkikatedros istorija. Vaikai sužinojo daug istorinių faktų apie mūsų šalį. Visos ekskursijos metu neišgirdome žodžių „pavargau“, „nuobodu“, „neįdomu“.

Tad belieka dar kartą padėkoti LR Seimo nariui Albinui Mitrulevičiui už kvietimą paviešėti sostinėje, o ypač LR Seime. Tikimės, jog tuo mūsų gražus bendravimas ir bendradarbiavimas nesibaigs. Džiaugiamės, jog gavome pasiūlymą Seimo rūmuose surengti mūsų globos namų vaikų rankdarbių parodėlę.

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas
p.sulinskas@vtnm.lt

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną –

“Dabartinė Lietuva jaunimo akimis“


Marijampolė - Kalvarija 6-asis kelio kilometras, Šalia Marijampolės vaiko tėviškės namų. Kovo 11-osios išvakarės.

Š. m. kovo 10-ą dieną Marijampolės vaiko tėviškės namuose plazdėjo trispalvės ir ne tik iškeltos ant gyvenamųjų namų. Jeigu teko važiuoti keliu Marijampolė-Kalvarija, šeštajame kelio kilometre, šalia Marijampolės vaiko tėviškės namų galėjote išvysti unikalų reginį: nudažytos žvakės čia sudarė kelių kvadratinių metrų Lietuvos vėliavą. Geltonos, žalios ir raudonos spalvos žvakės atkreipė visų pravažiuojančiųjų dėmesį: vieniems primindamos Kovo 11-osios reikšmę, kitiems pakurstančios dar teberusenančius prisiminimus, o likusiems - tiesiog sakančios, jog dar vienerius metus gyvenome Nepriklausomoje Lietuvoje.

Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, buvo pavadintas „Dabartinė Lietuva jaunimo akimis“. Renginyje dalyvavo ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir garbūs svečiai: žurnalistė -  istorikė Angelė Buškevičienė, kunigas Marius Rudzinskas, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Nijolė Stadelienė, „Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkių klubo“ pirmininkė Birutė Kurtinaitienė su  klubo nare Aušra Jasikevičiene.

Renginys prasidėjo Šventomis Mišiomis Marijampolės vaiko tėviškės namų koplyčioje. Po Šventų Mišių visi rinkosi vaikų tautiniais motyvais papuoštoje susirinkimų salėje.

Pirmoje eilėje iš kairės: A. Jasikevičienė, A. Buškevičienė, V. Šulinskas, B. Kurtinaitienė, kun. M. Rudzinskas.

Sugiedojus tautinę giesmę, svečiai savo kalbose dalinosi  asmeninėmis patirtimis bei istorijomis, susijusiomis su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu, linkėjo vaikams ryžto, atsakomybės, pilietiškumo. Birutė Kurtinaitienė vaikams pasakojo apie tuometinę (prieš 20 m.) ir dabartinę Lietuvą.

Klubo pirmi ninkė Marijampolės vaiko tėviškės namams padovanojo keletą nuotraukų iš autorinės parodos „Trapus grožis“, kurios papuoš mūsų susirinkimų salę.  Jos vadovaujamas „Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkių klubas“ vaikams jau yra padovanojęs mokomųjų ir grožinės literatūros knygų bei mokyklinių reikmenų.

Renginį vedė socialinė pedagogė Edita Vosylienė, jai talkino įstaigos muzikos būrelio vadovė Rima Rušinskienė su auklėtiniais. Buvo padeklamuoti šiai dienai sukurti vaikų eilėraščiai, sušokta daug tautinių šokių, suvaidintoje publicistinėje laidoje „Dienos komentaras“ jaunimo akimis apžvelgta dabartinė Lietuvos situacija. Gražiausio piešinio konkurso laureatams (broliui su seserimi) bei darbščiausiai šeimynai padovanota po žaidimų kompiuterį Play station 2. Šventės kulminacija tapo didžiulis,  9 kilogramų svorio, tortas – „Lietuvos trispalvė“.

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas

 

Kaziuko mugėje

Š. m. kovo 4-5 dienomis Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios parapijos salėje (Vytauto g. 33, Marijampolė) vyko Kaziuko mugė. Parapijos salėje savo dirbiniais ir gaminiais prekiavo Vaiko dienos centro "Dangaus vaikai" ir Marijampolės vaiko tėviškės namų vaikai.

Mugėje buvo galima rasti įvairių keramikos darbų - aksesuarų, papuošalų, dekoracijų, sagių. Taip pat vaikų keptų pyragų ir kitų gaminių. Kaziuko mugė  vaikams atnešė daug džiaugsmo - nupirkta daug jų darbelių.

Lankytojai mugėje buvo maloniai laukiami, sutinkami balionais papuoštoje salėje, vaišinami arbata.

Apie šią Kaziuko mugę taip pat rašo: Sūduvos gideMarijampolietis.lt.

Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas

 

Koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai

Š. m. vasario 25 d., šeštadienį, socialinės iniciatyvos, pagrįstos savanoriška veikla "Parama vaikams", kurios tikslas - išsiaiškinti Lietuvos vaikų globos namuose gyvenančių vaikų nepriteklius ir padėti rėmėjams optimaliau paskirstyti Lietuvos vaikų globos namams aukojamas vertybes, dėka, Marijampolės vaiko tėviškės namuose vyko koncertas.

Koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai:

 • Alisa Gaižauskaitė (vedančioji),
 • Svajūnas Urnikis (pianinas),
 • Julija Karaliūnaitė (vokalas),
 • Asta Jonkutė (kanklės),
 • Eduardas Bogdanovas (smuikas),
 • Igoris Kazlauskas (fagotas).
Studentai muzikavo, dainavo, skaitė Japonų liaudies pasakas. Po renginio bendravo su vaikais, domėjosi jų gyvenimu globos namuose, veikla.
Marijampolės vaiko tėviškės namai dėkoja studentams savanoriams bei juos subūrusiai organizacijai "Parama vaikams".
Viešųjų ryšių specialistas
Povilas Šulinskas

KITAS NAUJIENAS GALITE SKAITYTI PASIRINKĘ IŠ DEŠINĖJE ESANČIOS MENIU JUOSTOS

 

Š. m. vasario 25 d., šeštadienį, socialinės iniciatyvos, pagrįstos savanoriška veikla „Parama vaikams“, kurios tikslas – išsiaiškinti Lietuvos vaikų globos namuose gyvenančių vaikų nepriteklius ir padėti rėmėjams optimaliau paskirstyti Lietuvos vaikų globos namams aukojamas vertybes, dėka, Marijampolės vaiko tėviškės namuose vyko koncertas.

Koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai:

 • Alisa Gaižauskaitė (vedančioji),
 • Svajūnas Urnikis (pianistas),
 • Julija Kavaliūnaitė (vokalas),
 • Eduardas Bogdanovas (smuikas),
 • Igoris Kazlauskas (fagotas).

Savanoriai muzikavo klasikos ir kitus kūrinius, dainavo, skaitė Japonų liaudies pasakas. Po renginio bendravo su vaikais, domėjosi jų gyvenimu, veikla.

Marijampolės vaiko tėviškės namai dėkoja savanoriams bei juos subūrusiai organizacijai „Parama vaikams“.